Komenda Hufca ZHP w Jaworze:

  

Komendant Hufca ZHP w Jaworze - phm. Michał Czarnecki

Z-ca Komendanta Hufca ds. programowych  - pwd. Emilia Kowalczyk

Z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych  - phm. Kazimierz Uchman

Skarbnik Hufca - hm. Tadeusz Koniak

Członek Komendy ds. pracy z Kadrą - hm. Maria Mycan

Członek Komendy, szefowa biura Hufca - hm. Irena Tkaczuk

Członek Komendy - phm. Wojciech Mucha