Adres Hufca:

Związek Harcerstwa Polskiego

Chorągiew Dolnośląska 

Komenda Hufca w Jaworze

ul. Gagarina 9a,

59-400 Jawor

tel. 76 870 27 02

 

 

 

Rachunek bankowy:
PKO BP O/ Jawor 60 1020 3017 0000 2102 0120 9717
 
 
1% dla harcerzy:
KRS 0000264246
Cel szczegółowy: Hufiec ZHP w Jaworze
 

Dane do faktury:

ZHP Chorągiew Dolnośląska

Hufiec Jawor

ul. Nowa 6

50-082 Wrocław

NIP 897 172 05 40 

Kontakt:

Komendant Hufca ZHP w Jaworze 

phm. Michał Czarnecki

tel. 724 511 125

 

Skarbnik Hufca Jawor 

hm. Tadeusz Koniak

tel. 692 473 026 

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.