Przejdź do treści

Wyjście

To forma pracy, w której spędza się czas poza stałym miejscem zbiórek, np. festiwal, kino, teatr, udział w imprezach jednodniowych organizowanych przez inne środowiska harcerskie. Wyjście nie obejmuje noclegu.

Zgłoszenia wyjścia dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy, nie później niż na 5 dni przed planowanym wyjściem. Wyjścia nie muszą być dodatkowo zatwierdzane w Hufcu.

Biwaki

To organizowana przez jednostki forma pracy z nocowaniem uczestników poza domem, pod warunkiem, że nie jest organizowana w ramach HALiZ (obóz/zimowisko).

Osoby organizujące biwak zobowiązane są do:

  • nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem biwaku zgłosić biwak korzystając z formularza
  • nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem biwaku (najpóźniej w środę przed wyjazdem) dostarczyć któremuś z członków Komendy Hufca do podpisu:
  • kartę biwaku,
  • listę uczestników,
  • preliminarz,
  • plan wyjazdu.
Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dwóch kopiach – jedna dla Komendy Hufca, druga dla organizatora.

Potrzebne pliki

W razie pytań, problemów lub wątpliwości w kwestii zgłaszania wyjść lub zgłaszania i zatwierdzania biwaków prosimy o kontakt z Członkiem Komendy Hufca