Przejdź do treści

Komisja rewizyjna Hufca ZHP Jawor jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca. Komisja rewizyjna hufca czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa. Sprawuje  kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości. Komisja rewizyjna przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski. W skład Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Jawor wchodzą:​

pwd. Magdalena Łopato – Przewodnicząca Komisji

pwd. Alan Jaszowski – Wiceprzewodniczący Komisji

pwd. Maja Krakowska – Sekretarz Komisji

hm. Genowefa Płaskocińska – Członkini Komisji