Przejdź do treści

Komisja Stopni Instruktorskich to zespół odpowiedzialny za rozwój instruktorski kadry Hufca. Złożony jest z doświadczonych instruktorów, którzy nadzorują, by wiedza, poziom społeczny i umiejętności wychowawcze kandydatów odpowiadały zdobywanym stopniom. Zespół odpowiada także za odpowiednie przygotowanie opiekunów prób instruktorskich oraz zajmuje się zamykaniem i otwieraniem prób instruktorskich.  W skład komisji stopni instruktorskich wchodzą:

hm. Romuald Janz – przewodniczący komisji 
hm. Mieczysław Michalski – z-ca przewodniczącego komisji
hm. Genowefa Płaskocińska – członkini komisji
hm. Krystyna Robak – członkini komisji
hm. Michał Czarnecki – członek komisji